Παρακολούθηση εκδηλώσεων

Στη διάρκεια του έργου οι συνεργάτες συμμετείχαν στην παρακολούθηση εκδηλώσεων σχετικών με το αντικείμενο του έργου τόσο για να ενημερώνονται για τις νέες τάσεις και προσεγγίσεις όσο και για να εμπνέονται να βελτιώσουν τα προϊόντα του 2gether στη διάρκεια του έργου. Μεταξύ αυτών των εκδηλώσεων ήταν και το Thessaloniki Design Week (https://thessalonikidesignweek.gr/about/) που έγινε 13-17 Οκτωβρίου 2021 όπου το ΕΚΕΤΑ συμμετείχε με δικό του περίπτερο και παρουσίασε ανάμεσα στις δράσεις του και το έργο του 2gether, καθώς και στο METALOGUES EU 2022 με συμμετοχή στο all day event που έγινε στις 08 Ιουλίου 2022.